Behandling av lave korsryggsmerter

I en fersk systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse har forskere identifisert 47 randomiserte kontrollerte studier, RCTer. Studiene omhandler 9.211 deltakere med langvarige lave korsryggsmerter med eller uten refererte smerter. RCTene undersøkte manipulasjon både i forhold til andre anbefalte behandlingsmetoder og sham/placebo, og som tilleggsbehandling til annen behandling. Hovedutfallsmålene var smerte- og funksjonsnivå.

Effekt på gruppenivå

Analysen viser at det er dokumentasjon for at spinal manipulasjon og mobilisering er bedre enn placebo eller narrebehandling spesielt på kort sikt. Spinal manipulasjon produserer tilsvarende behandlingseffekt som andre anbefalte behandlingsmetoder. Det er moderat dokumentasjon for at manipulasjon som tillegg til annen behandling – såkalt kombinasjonsbehandling – resulterer i signifikant, klinisk positiv effekt både med hensyn til smerte og funksjon.

Funnene gjelder gjennomsnittseffekt på gruppenivå. For å finne hvilke undergrupper som profitterer på hvilke behandlingstiltak, kreves andre analyser og studier med andre kvalitative komponenter.

Kilde
Sidney M Rubinstein et al.: Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2019;364:1689