Ett av fire barn brukte smertestillende

De fleste barn er veldig eller ganske fornøyd med egen helse, men så mange som 24 prosent har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke.

Smertestillende medikamenter, som for eksempel paracetamol, brukes ofte ved muskel- og skjelettproblematikk. I en ny rapport fra NOVA, OsloMet kommer det fram at slike medikamenter brukes hyppig også av barn og ungdom. Så mange som 24 prosent har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke, ifølge forsker Frøydis Enstad i en artikkel på OsloMets nettsider.

På 7. trinn har 29 prosent av jentene og 21 prosent av guttene brukt smertestillende. Rapporten «Ungdata Junior» baserer seg på undersøkelser gjennomført i 199 kommuner og Svalbard i 2020, 2021 og 2022. Kommunene er spredt over hele landet, og dataene er nasjonalt representative for denne aldersgruppen. Rapporten baserer seg svar fra til sammen 102.851 barn. Den samlede svarprosenten er 83 prosent.

I undersøkelsen ble det blant annet kartlagt hvor mange som opplevde følgende helseplager i løpet av den siste måneden: kvalme, hodepine og vondt i magen, nakken eller skuldre. Svaralternativene var aldri, noen ganger, mange ganger eller daglig. Det er ikke uvanlig at barn har noen av disse plagene, men for de aller fleste gjelder dette «noen ganger». En god del barn opplever imidlertid disse plagene jevnlig – og en mindre andel av barna har en eller flere av disse plagene hver dag.

Andelen med daglige plager er høyere blant jenter enn gutter. For guttene reduseres andelen fra 9 % i 5. trinn til 8 % i 7. trinn. Blant jentene øker utbredelsen tydelig med alderen. Mens 12 % av jentene i 5. trinn er plaget daglig, gjelder det 17 % av jentene i 7. trinn.

Hvor mange som daglig opplever fysiske helseplager varierer lite mellom de ulike stedene i landet eller etter sosioøkonomisk status.

Kilde
Enstad, F. og Bakken, A. (2022). Ungdata Junior. NOVA-rapport-6-2022.pdf (841.8Kb)

Tittelen på saken ble endret 23.8.2022