En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

Halvannen million mennesker fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Andelen som får et svakt smertestillende legemiddel på resept øker – i hovedsak paracetamol – mens de som har fått utlevert NSAIDs går noe ned, skriver Folkehelseinstituttets nettside.

Dette er legemidler som leger ofte forskriver til muskel- og skjelettpasienter.

NSAIDs er en gruppe legemidler som har betennelsesdempende virkning, men som kan gi til dels alvorlige bivirkninger.

– Denne utviklingen er i tråd med anbefalingen om forsiktig bruk av NSAIDS på grunn av økt blødningsrisiko og andre bivirkninger fra mage og tarm, sier seniorrådgiver Hilchen Thode Sommerschild i Folkehelseinstituttet.

Fordelingen av smertestillende legemidler på resept i 2019

  • 15 prosent har fått utlevert et NSAID.
  • 10 prosent har fått utlevert et opioid (morfinlignende)
  • 11 prosent har fått utlevert et svakt smertestillende

Noen har fått legemidler fra flere av disse gruppene, så samlet sett fikk 24 prosent minst et smertestillende legemiddel på resept, 28 prosent av kvinner og 20 prosent av menn, viser tall fra Reseptregisteret.

– Det er den økte bruken av paracetamol forskrevet på resept som øker totalsalget. Paracetamol er et førstehåndsmiddel til behandling ved langvarig behandling av kroniske smerter, og kan da skrives ut på blå resept, sier Sommerschild.

Les hele saken på Folkehelseinstituttets sider…