Freddy Kaltenborn (96) er død

– Det er med sorg at vi har mottatt meldingen om at en av manuellterapiens grunnleggere er gått bort, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Freddy Kaltenborn døde torsdag. Han var helt sentral i innføringen av manuellterapi i Norge, både som lærer, fagutvikler og organisator.

Kaltenborn ble utdannet idrettsinstruktør i 1943, men ble i 1948 tatt opp som første mannlige sykegymnastelev ved Oslo Ortopediske Institutt. Allerede som elev her tok han i bruk manuelle behandlingsmetoder, som passiv leddmobilisering med primitive manipulasjonsgrep og aktiv øvelsesterapi. Sammen med en annen fysioterapeut, Ronald Stensnes, dro Kaltenborn til London for å lære leddmobiliseringsteknikker av dr. James Menell og studere med dr. James Cyriax. Inspirert av engelske ortopeder, fysikalske medisinere og osteopater startet Kaltenborn kursvirksomhet blant norske fysioterapeuter. I 1954 gikk det første kurset i «Cyriax-behandling» av stabelen i regi av Oslo sykegymnastforening, en lokalforening i et landsforbund som nektet å støtte utdanning som ikke var «fysioterapi». Fysioterapi på denne tiden var det samme som varme, massasje og øvelser. Deltakerne på dette første kurset startet høsten 1954 Spesialgruppen for Medisinsk Manipulasjon. Ettersom spesialgruppen var lukket for vanlige fysioterapeuter, etablerte Norsk Fysioterapeutforbund i 1966 en Faggruppe for manuell terapi, der alle med interesse for manuellterapi kunne delta. Kaltenborn ledet det konstituerende møtet i faggruppen 10. oktober 1966.

Fra tidlig 1960-tall var Kaltenborn, sammen med blant annet Olaf Evjenth, sentral i undervisning av fysioterapeuter og leger i mobiliserings- og manipulasjonsteknikker både i Norge og i utlandet. På fysioterapeutenes verdenskongress i 1970 samlet deltakere med bakgrunn i manuellterapi seg til et møte med James Cyriax. Dette ledet fram til at International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapy (IFOMT) offisielt ble etablert i 1974 av Geoffrey Maitland, Gregory Grieve, Stanley Paris og Freddy Kaltenborn. Freddy Kaltenborn ble valgt til å lede IFOMTs første Standard committee. IFOMT ble senere opptatt som undergruppe i verdens fysioterapiorganisasjon.

Kaltenborn har skrevet en rekke lærebøker i manuellterapi. Disse har kommet i stadig nye opplag med oppdateringer. På manuellterapeutenes seminarer har han, sammen med sin kone Traudi, de siste årene vært flittig deltaker. Her har han velvillig delt ut sine bøker til seminardeltakerne. I år kunne han ikke delta på grunn av sviktende helse.  

– Vi vil minnes Kaltenborn som en av manuellterapiens store pionerer. Freddy markerte seg på mange områder, både nasjonalt og internasjonalt. Engasjementet varte i en årrekke. Det var derfor en selvfølge at han ble æresmedlem av Manuellterapeutenes Servicekontor, sier Peter Chr. Lehne.