Kirurgi for degenerativ cervical myolopati

Kirurgi for degenerativ cervical myolopati er assosiert med signifikant og klinisk relevant forbedring ett år etter operasjon.

Det viser en fersk studie fra St. Olavs Hospital i Trondheim. I observasjonsstudien ble data fra over 900 pasienter samlet inn fra Norwegian Registry for Spine Surgery (NORspine).

Primært utfallsmål var endring i Neck Disability Index (NDI) ett år etter operasjon. Også livskvalitet, hodepine, nakke- og armsmerter, komplikasjoner og opplevd fordel ved kirurgi ble vurdert ved hjelp av ulike måleverktøy.

Det var betydelige forbedringer i alle pasientrapporterte utfallsmål, inkludert NDI (gjennomsnitt -10; 95% konfidensintervall [KI], -11,5 til -8,4, p <0,001)

44,6 % av pasientene opplevde «fullstendig restitusjon» eller følte seg «mye bedre» etter ett år. I tillegg rapporterte 27,3 % av pasientene at de følte seg «litt bedre». Totalt 251 pasienter (27,7%) opplevde bivirkninger innen tre måneder.

Førsteforfatter Sasha Gulati sier til Spinal News International at studien støtter kirurgiens rolle i håndteringen av degenerativ cervical myolopati.

– Cirka tre av fire pasienter som ble operert rapporterte forbedring ved ett års oppfølging. Det er viktig at det ble observert klinisk betydningsfulle forbedringer for pasienter med alle varianter av sykdommens alvorlighetsgrad. For de som er interessert i kirurgiske strategier, er det verdt å merke seg at nesten 40 % av våre pasienter gjennomgikk posterior ikke-instrumentert kirurgi.

Lenker