Kvinner har større sykdomsrisiko

Kvinner har høyere sykefravær enn menn fordi kvinner oftere rammes av rygg- og nakkesmerter, psykiske lidelser, kreft, migrene og utmattelse.

Kvinner har i gjennomsnitt betydelig høyere sykefravær enn menn, også når en ser bort fra sykefraværet til gravide. Selv om det er forsket mye på kjønnsforskjellen i sykefravær, er mye av forskjellen fortsatt uforklart. Forskning har blant annet avkreftet at kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes at kvinner jobber i mer belastende yrker. Nå har Nav undersøkt hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet i Norge de siste 20 årene.

NAV-analysen viser at kjønnsforskjellen i sykefravær i stor grad skyldes at kvinner oftere enn menn er sykmeldt med diagnoser som kvinner har større sykdomsrisiko for enn menn. Dette gjelder blant annet sykdommer og lidelser som nakke- eller skuldersmerter, migrene og hodepine, depresjon og angstlidelser, kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, betennelsestilstander og autoimmune lidelser. Vi finner også at flere kvinner enn menn er sykmeldt med kreft, og at dette bidrar til kvinners høyere sykefravær.

Lenke