Lengre ventetid for somatiske helsetjenester på sykehus

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Det viser tall fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for 2018 fra Helsedirektoratet.

For somatiske helsetjenester er gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i sykehus 59 dager. Det er en oppgang på 1 dag fra året før.

Blant pasienter på venteliste for somatisk helsehjelp er det en svak økning blant dem som opplever fristbrudd. I 2017 opplevde 1,1 prosent pasienter på landsbasis fristbrudd.

Se Årsrapport for Norsk Kvalitetsindikatorsystem 2018