– Liten effekt av kirurgi ved brusk og korsbåndskade

Kirurgi hadde ingen effekt hos pasienter med leddbruskskade og en skade i det fremre korsbåndet, sammenlignet med de som ikke opererte.

Skade på kneets leddbrusk er en hyppig årsak til smerter og nedsatt bevegelse. Ofte rammer det unge og aktive personer og gjerne i kombinasjon med andre skader i menisker eller fremre korsbånd.

I en avhandling undersøkte Svend Ulstein, spesialist i Ortopedisk kirurgi ved Akershus Universitetssykehus hvordan skader på kneets leddbrusk og kirurgiske behandlingsmetoder påvirker funksjonen i kneet 5­–10 år etter operasjonen, skriver nettstedet forskning.no.

Forskeren undersøkte alle korsbåndopererte pasienter i Norge og Sverige i perioden 2005–2008, for å se hvordan det hadde gått med dem sammenlignet med pasienter som hadde en leddbruskskade i tillegg.

– Da fant vi ut at 5-års prognosen er dårligere hos pasienter som hadde en leddbruskskade i tilegg, sier Ulstein.

Ulstein fant også ut at det er leddbruskskadens dybde, i motsetning til størrelse, som har negativ innvirkning på prognosen. Jo dypere skaden var jo vanskeligere er det å bli bedre. Budskapet fra studiene er at leddbruskskader i kneet kan gi betydelig nedsatt knefunksjon, smerter og redusert livskvalitet i 5–10 år etter skaden.

Hos pasientene som hadde både leddbruskskade og en skade i det fremre korsbåndet fant forskeren ingen effekt på 5-års-prognosen av kirurgisk behandling sammenlignet med de som ikke opererte.

– Basert på disse funnene anbefaler vi å være litt tilbakeholden med bruken av kirurgisk opprenskning og spesielt mikrofrakturering hos pasienter med en korsbåndskade i tillegg, sier Ulstein.

Han forteller at han så på resultatene fra tre grupper, de første var opererte, de andre opprensket, og de siste var en kontrollgruppe, som ikke mottok noe kirurgisk behandling

– Vi ser at det ikke er noe poeng i å utsette pasienten for mikrofrakturering i disse tilfellene. Da er det like greit å ikke operere, sier Ulstein.

I mange tilfeller ser legene at det går bedre med pasientene i starten, men at det etter tre år begynner å gå nedover igjen. Ulstein forklarer at varigheten av mikrofrakturering ikke er særlig god.

Flere studier har vist litt av det samme, men da har ikke forskerne sammenlignet resultatene med en kontrollgruppe.

Les hele saken på forskning.no her…