Ordinær pasientbehandling må opphøre

Helsedirektoratet har vedtatt at manuellterapiklinikker og en lang rekke andre virksomheter må stenge ordinær virksomhet på grunn av korona-pandemien.

Korona-krisen før til at helsemyndighetene skjerper inn smitteverntiltakene. Etter hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer har Helsedirektoratet vedtatt å stenge følgende virksomheter i helse- og omsorgstjenesten fra 16. mars 2020:

  • Fysioterapeuter og manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Psykologer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder

Også andre virksomheter som ikke anses som nødvendig helsehjelp, herunder aktivitører, tannpleiere mv., pålegges å stenge. I tillegg må virksomheter som utfører alternativ behandling, stenge.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Helsedirektoratet skriver i vedtaket at kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp:

«Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.»

 Les vedtaket fra Helsedirektoratet her….