Nettseminar om nettsider og nye verktøy til IA-arbeidet

I nettseminaret vil STAMI og Arbeidstilsynet illustrere hvordan nye nettsider og verktøy kan benyttes til å forebygge muskel-, skjelett- og psykiske plager. Det vil også bli informert om status på IA-avtalen og andre tiltak i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall.

Les mer om nettseminaret på Kommunal- og distriktsdepartementets hjemmesider, se her… 

Programmet

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.05 Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske plager på kontorarbeidsplassen?
v/ Karin Scheel, seniorrådgiver, Arbeidstilsynet, og
Henriette Johansen, kommunikasjonsrådgiver, STAMI
09.50 Status på IA-avtalen og nyttige verktøy i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall
v/ Lars-Erik Becken, leder av statens partssammensatte IA-gruppe og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet
10.00 Takk og farvel

Nettseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Påmeldingsskjema for seminaret, se her…