Nominér «Årets manuellterapeut»

Hvem fortjener tittelen «Årets manuellterapeut» 2023?

Et nytt år er snart over, og det er på tide å finne ut hvem som er verdig tittelen «Årets manuellterapeut». Prisen deles ut på det store muskel- og skjelettseminaret som går av stabelen i Drammen 9.-11- november.

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis.

Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 6. november 2023. Forslag med begrunnelse sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening kårer vinner blant de innkomne forslagene.