Nytt nummer ute nå!

Årets siste utgave av tidsskriftet Muskel&Skjelett er ute nå.

I årets fjerde og siste utgave av Muskel&Skjelett vil du finne både inspirasjon og faglig påfyll.

I denne utgaven kan du lese om ulikhet i behandlingstilbud, sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager, og nedgang i antall kneoperasjoner.

Norsk Manuellterapeutforening har kommet med innspill både til utdanningskomiteens budsjetthøring og til Helse- og omsorgsdepartementets møte om ny Nasjonal helse- og sykehusplan.

Medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor får bladet gratis tilsendt. Andre kan tegne abonnement. Abonnement koster 175 kroner/året.

For tegning/endringer av abonnement: tidsskrift@manuellterapi.net