Paracetamol-salget øker

Totalt ble det solgt i underkant av 4,8 millioner reseptfrie pakninger med paracetamol de første seks månedene i 2019.

Det tilsvarer i underkant av én reseptfri pakning (20 tabletter) per innbygger. Dette kommer fram av statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Paracet er et mye brukt medikament for dempe smerter i muskel- og skjelettapparatet. Risikoen for bivirkninger er liten når paracetamol brukes i anbefalte doser. I høye doser er det derimot fare for forgiftning og leverskade, det gjelder både store enkeltdoser og hvis en høyere dose tas daglig over tid.

Sammenlignet med samme periode i fjor var det i første halvår 2019 en liten økning i reseptfritt salg, målt i antall solgte doser (definerte døgndoser, DDD), se tabell nedenfor.

(Tabell: Folkehelseinstituttet)