Tester kan ikke forutsi fotballskader

En helseundersøkelse blant fotballspillere i Qatar avdekket at nesten alle spillerne hadde minst én helseplage. Men undersøkelsen kan ikke si noe om risikoen for framtidige skader.

Det viser en studie som Arnhild Bakken, stipendiat ved Norges idrettshøgskole, har gjennomført.  Doktorgraden hennes bygger på omfattende helseundersøkelser av 558 mannlige fotballspillere fra Qatar Stars League.

– Vi startet prosjektet fordi det er lite dokumentasjon på effekten av slike helseundersøkelser. Spesielt er det lite dokumentasjon på effekten av muskel- og skjelettscreening, sier Bakken til forskning.no.

Sammen med sine forskerkolleger undersøkte hun de to mest benyttede screeningtestene i elitefotball, muskelstyrke til hofte og lår samt en bevegelsestest, 9+.

– I utgangspunktet var hypotesen at testene kunne hjelpe til å forutsi hvilke spillere som sto i fare for å bli skadet gjennom sesongen. Men her fant vi at testene ikke er treffsikre nok til å identifisere spillere med høy risiko for skade, sier Bakken.

Selv om forskere vet at styrke har noe å si for skadebildet, kan ikke testene brukes til å identifisere spillere som er stor fare for skader.

Les hele saken på forskning.no