Gåturer forebygger vondt i ryggen

Gåturer fem dager i uka er like effektiv forebygging av residiverende korsryggs…

Hvilken effekt har IA-avtalen?

Har IA-avtalen påvirket sykefravær siden 2001, og kan den inkludere flere i ar…

Gir ventetidsløfte

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. I dag present…

Halvparten har vondt i ryggen

Nesten halvparten av alle rogalendinger rapporterer korsryggsmerter den siste m…

Helseministeren går av

Under en pressekonferanse fredag formiddag, annonserte statsminister Jonas Gahr …

Bruken av smertestillende øker

For mye paracetamol kan skade kroppen, men én av seks arbeidstakere bruker smer…

Helsepersonell kan miste autorisasjonen for alltid

Regjeringen foreslår at Statens helsetilsyn kan gi strengere administrative rea…

Kvinner har større sykdomsrisiko

Kvinner har høyere sykefravær enn menn fordi kvinner oftere rammes av rygg- og…

Nedsetter offentlig utvalg for kvinners arbeidshelse

Kvinner har høyere fravær enn menn, og en tredjedel av det totale sykefravære…

La fram helse- og samhandlingsplan

– Allmennlegetjenestene må organiseres og finansieres på en måte som fremme…

– Kirurgi for bekkenleddsmerter var ikke bedre enn liksom-kirurgi

Norsk studie viste at kirurgi for bekkenleddsmerter ikke er bedre enn liksom-kir…

IA-avtalen kan gi økt arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær

Funn i doktorgrad tyder på at IA-avtalen kan ha positiv effekt på både arbeid…

Rekordmange erstatningskrav til NPE

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søkna…

Følg sykehustalen

16. januar holder helseminister Ingvild Kjerkol sykehustalen for 2024.

Velg behandlingssted

Har du fått henvisning til behandling eller utredning i spesialisthelsetjeneste…

Åsmund Andersen ble kåret til Årets manuellterapeut 2023 på manuellterapeute…

Nominér «Årets manuellterapeut»

Hvem fortjener tittelen «Årets manuellterapeut» 2023?

Registrer din spesialkompetanse

Manuellterapeuter kan nå registrere spesialkompetanse på finnmanuellterapeut.n…

Manuellterapeuter på Arendalsuka

Manuellterapeuter som inngår formelt og forpliktende samarbeid med fastlegeprak…

Sykmelding ved e-konsultasjon

Ny lov gir adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon trer i kraft 1. juli 2023…

Manuellterapeuter gir råd om rygg

VG har intervjuet manuellterapeutene Sigbjørn Hjorthaug og Robert Skotheim om h…

Ekspertutvalg leverte endelig fastlege-rapport

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har mottatt sluttrapporten fra ekspert…

Manuellterapeut Sandvid gjorde Sofie kampklar

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en markedsføringskampanje for …

Sykehusutvalgets utredning er kommet

Sykehusutvalget ved professor i helseøkonomi Jon Magnussen (bildet) overleverte…

Fastlegene får pasienttilpasset basistilskudd

Regjeringen styrker og endrer finansieringen av fastlegeordningen for at tilgjen…

Kvinner rammes oftere

Sykdom og skade i muskel- og skjelettsystemet forekommer hyppigere hos kvinner e…

Klinisk test kan være nyttig for å identifisere nakkeskade

En positiv atlas-axis rotational test (A-ART) kan være en pålitelig indikator …

Utredning om helsepersonell på høring

Høringsfristen er satt til 2. mai 2023.

Diskuterer skulderkirurgi

Beslutningsforum for nye metoder skal gjøre en vurdering av bruk av kirurgi ved…

Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Hel…

Tenker nytt om fastlegeordningen

– Skal vi løse utfordringene kan vi ikke bare flikke på fastlegeordningen. V…

Egenandelstaket for frikort er justert opp

Egenandelstaket for frikort for helsetjenester er satt opp til 3.040 kroner i 20…

Legger ned Ullevål sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus, å bygge et …

Helseplattform skaper bekymring

St. Olavs hospital har ikke klart å hente seg inn igjen etter innføringen av d…

Ung mann med svakhet og nummenhet i beina

Legetidsskriftet presenterer en case om en ung, idrettsaktiv mann med progredier…

Behandling med NSAID-preparater kan gjøre korsryggsmerter kroniske

Britisk studie fant endringer i blodcellene hos pasienter med vedvarende ryggsme…

Internasjonal rygg- og bekkenkongress i Melbourne

Den 11. internasjonale rygg- og bekkenkongressen arrangeres 1.-4. november nest…

God holdning forebygger ikke ryggsmerter

– Det mangler dokumentasjon for at god holdning har noe å si for å forebygge…

Halvparten av unge kvinner sliter med hodepine eller migrene

Halvparten av kvinnene mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller…

Kul i håndflaten

Kulen var øm å ta på og ga ilende smerter i utover i tommelen når pasienten …

Nominer «Årets manuellterapeut»

Årets manuellterapeut skal kåres på muskelskjelett-seminaret i november. Nomi…

Ett av fire barn brukte smertestillende

De fleste barn er veldig eller ganske fornøyd med egen helse, men så mange som…

Behandling av håndleddsbrudd

Studier viser at fotobiomodulasjonsterapi (PBMT) førte til betydelig økning i …

Kalsifiserende tendinitt i m. longus colli

Kalsifiserende tendinitt i m. longus colli er en aseptisk, inflammatorisk reaksj…

Innfører digital oppfølging

Rutinekontrollen seks måneder etter en hofteprotese-operasjon blir heldigital v…

Ny takstforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny stønadsforskrift for fysioterape…

Muskelskjelettsmerter forårsaket av leukemi

Ved alarmsymptomer bør leukemi vurderes som differensialdiagnose ved muskel- og…

Nytt nummer av Muskel&Skjelett

Tidsskriftet Muskel&Skjelett 2/2022 sendes nå ut til medlemmer og abonnenter.

Ny rapport: Flere uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen har gått i negativ retning gjennom 2021. Flere …

Nye råd om fysisk aktivitet

Hvert eneste minutt man rører på seg gir helsegevinst. For voksne og eldre er …

Styrker sykehusbudsjettene

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å kompensere sykehusene med 70…

Kirurgi ikke alltid best

Ny norsk studie viser at kirurgi ikke alltid gir bedre resultater for pasienter …

Muskel og skjelett dominerer sykefraværsstatistikken

Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjel…

Hvilke ryggpasienter kan opereres?

Hvilke grupper kan ha nytte av spinalkirurgi, og hvilke har det ikke? Dette er h…

Stortinget vedtok autorisasjon av manuellterapeuter

Stortinget voterte over forslag til endringer i helsepersonelloven i dag og vedt…

Krisen i fastlegeordningen fortsetter

Per 1. februar 2022 sto 150 000 listeinnbyggere uten fast lege. Den negative utv…

Småøvelser reduserte sykefraværet

Korte pauser og småøvelser for nakke, skulder og rygg i arbeidstiden kan poten…

Lettelser i koronatiltak

Regjeringen fjerner en rekke nasjonale koronatiltak f.o.m. tirsdag 1. februar kl…

Nettseminar om nettsider og nye verktøy til IA-arbeidet

I nettseminaret vil STAMI og Arbeidstilsynet illustrere hvordan nye nettsider og…

Olav Thon Stiftelsen går tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter…

Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelskjelettsmerter

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) støtter hypotesen om at…

Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter

Manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med en annen behandling er eff…

Forskningsmidler til Diakonhjemmet og NTNU

Forskningsrådet gir midler til forskningssentre ved Diakonhjemmet og NTNU. Dett…

Epifysiolyse av lårbenshodet

Epifysiolysis capitis femoris er en barnehoftesykdom som rammer om lag 30 barn i…

Manuellterapeut blir sykehustopp

Kristin Furu Grøtting overtar stillingen som avdelingsleder ved Longyearbyen sy…

Påbyr munnbind på klinikkene

Regjeringen innfører et nasjonalt påbud om bruk av munnbind i en-til-en virkso…

Hva er greia med Modic?

Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening arrangerte se…

Ny Helse- og omsorgskomite på plass

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen (bildet) er komiteleder, Cecilie Myrseth (…

Ingvild Kjerkol ny helseminister

Overtar ministerposten etter Bent Høie. Tajik og Borten Moe inn i regjeringen.

Flere styrkeøvelser hjalp ikke mot skuldersmerter

Økning av treningsdosen ut over det som allerede er anbefalt, bidro ikke til ra…

Protestliste fikk stortingsmandat i Finnmark

Ønsker ny sykehusstruktur i hele Norge.

Pasienter kan følge henvisningen

Nå kan pasienter i Helse Sør-Øst se hvor langt henvisningen deres er kommet v…

Antidopingseminar for helsepersonell

Antidoping Norge arrangerer 17. november fysisk antidopingseminar for medisinsk …

Undersøkelse og behandling av fremre skulderluksasjon

Et forutgående traume, ofte i forbindelse med et sammenstøt eller fall på uts…

Kirurgi for degenerativ cervical myolopati

Kirurgi for degenerativ cervical myolopati er assosiert med signifikant og klini…

Utdanningspris til manuellterapiutdanningen

Institutt for for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har…

Ny bok om behandling av bekken og hofte

Nils Gunnar Juel har skrevet en klinisk håndbok med konkrete råd om diagnostik…

Helfo sender frikort digitalt

7. april slutter Helfo å sende frikort for helsetjenester på papir til digital…

Klinisk retningslinje for behandling av subakromialt smertesyndrom

Danske helsemyndigheter har utarbeidet ny faglig retningslinje for behandling av…

Skjerpede nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen anbefaler at munnbind skal brukes på alle steder der det ikke er mu…

Staten dekker smittevernutstyr for kommunene

Manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale kan motta smittev…

Pasientforventninger og behandlingsutfall

Positive forventninger har lite å si for behandlingsutfallet for pasienter med …

Forskning uten rapportering

Halvparten av alle studier som undersøker behandling av skulderplager, rapporte…

Paracetamolbruk hos gravide øker risiko for ADHD?

I en kanadisk studie var mors bruk av paracetamol i svangerskapet assosiert med …

Kritiserer norsk Modic-studie

Dansk professor mener norsk ryggstudie blander sammen heterogene grupper.

Nasjonal løsning for prøvesvar

Helsepersonell og pasienter skal få tilgang til alle typer røntgen- og labsvar…

Innfører strenge tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner i går for å stanse den…

Kraftige koronatiltak i 10 kommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, innføre…

Vil redde Helsebiblioteket

Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) har fremmet forslag om å sikre fremtiden til He…

Skeptisk til AktivA for skulder

To skulderforskere er skeptiske til å bruke AktivA-modellen ved skulderplager.

4 av 10 sykmeldinger skyldes muskel- og skjelett

IA-rapporten 2020 dokumenterer med all tydelighet at muskel- og skjelettsykdomme…

– Beskjeden effekt mot smerter

Ved spenningshodepine, migrene og uspesifikke ryggsmerter er den dokumenterte ef…

Kutter i kunnskap til helsepersonell

Helsebiblioteket har abonnert på medisinske tidsskrifter slik at de blir tilgje…

Liten effekt av smertestillende hos eldre

Legemidler for vanlige og langvarige smertetilstander hos eldre har svært liten…

Ny runde med kurs i muskelskjelettultralyd

Servicekontoret starter en ny runde med kurs i diagnostisk ultralyd for muskel- …

Manuellterapiutdanningen i nye lokaler

Pia Therese F. Olsen (t.v.) og Øystein Sandmæl Nypan ønsker velkommen til man…

Muskelskjelettkonferanse 2020

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) arrangerer nasjonal forskningskonferanse innen mu…

En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

Halvannen million mennesker fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept…

Ny operasjonsmetode ved plantar fasciitt

Studie viser at kroniske hælsmerter kan behandles ved hjelp av ny kirurgisk met…

Stortinget øker egenandeler

1. juli øker egenandelene hos manuellterapeut med 6,85 prosent.

Sjekk egenandeler på helsenorge.no

Nå finner pasientene hvor mye de har betalt i egenandeler digitalt under tjenes…

Stressfraktur i lårhalsen

Klinisk oversiktsartikkel i Legetidsskriftet belyser stressfraktur i lårhalsen …

Kostnadseksplosjon for EPJ-prosjekt

E-helsedirektoratets planer om én felles journalløsning for alle kommunale hel…

Krever oppdaterte ryggretningslinjer

Ryggforskere krever at de nasjonale retningslinjene for behandling av korsryggsm…

Multimodal behandling mest effektivt

En kombinasjon av manuelle teknikker, øvelser og pasientundervisning er mest ef…

Behandling av tennisalbue

Systematisk oversiktsartikkel tyder på at mobilisering med bevegelse av albuele…

Klinikkene åpner 20. april

Helsedirektør Bjørn Guldvog: Bransjestandard for smittevern tilgjengeliggjøre…

Fysioterapeuter og manuellterapeuter med felles krisekrav

Lederne for NFF, NMF og PFF står sammen om å kreve ekstra tiltak for selvstend…

Videokonsultasjon hos manuellterapeut

Pasienter får tilbud om oppfølging via videoløsning.

Godtar sykmeldinger uten personlig fremmøte under pandemien

NAV godtar at manuellterapeuter sykmelder uten personlig frammøte fra pasienten…

Ordinær pasientbehandling må opphøre

Helsedirektoratet har vedtatt at manuellterapiklinikker og en lang rekke andre v…

Dette trenger du å vite om koronavirus

Fakta for befolkning og helsearbeidere fra Folkehelseinstituttet.

Ryggfrakturer etter svangerskap

Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Legetid…

Kutter over 4000 forskningstidsskrifter

Folkehelseinstituttet reduserer Helsebibliotekets tilbud.

Lær om osteoporose

Norsk Osteoporoseforbund inviterer til sitt niende Osteoporoseforum den 6. febru…

To sykehus på Helgeland

Helseministeren godkjente Helse Nord-styrets løsning med to akuttsykehus, ett i…

Disputas om Modic forandringer

Lege Lars Christian Bråten forsvarer avhandlingen «Chronic low back pain with …

Rekordutbetalinger fra NPE i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millioner kroner i erst…

Norsk helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens me…

Råd til pasienter med hofteartrose

Hva er egentlig den beste måten å behandle hofteartrose på? Samvalgsverktøy …

Egenandelstak 2 er satt opp

Egenandelstak 2 er satt opp til 2176 kroner med virkning fra 1. januar 2020.

Nominér «Årets manuellterapeut»

Hvem fortjener tittelen «Årets manuellterapeut» 2019?

Explain pain førte ikke til mer smertelindring

Behandling av akutte korsryggsmerter: Intensiv pasientundervisning ikke mer effe…

– Ultralyd er et nyttig diagnostisk verktøy

Ultralyd er nyttig i diagnostisering av blant annet muskel- og skjelettsykdommer…

Rapport om sykdomsbyrde i Norden

Muskelskjelettsykdommer, særlig ryggsmerter, er viktig årsak til sykdomsbyrde …

– Kunstgress gir mer skader

95 prosent av de profesjonelle fotballspillerne i Norge, Danmark og Sverige mene…

Ryggsmerter skyldtes Q-feber

Lumbago er en vanlig lidelse som i noen tilfeller kan være uttrykk for alvorlig…

Seminarpåmelding åpnet

«Når ryggen tar styringen» er tittelen på det tverrfaglige muskelskjelettsem…

Samarbeid om behandling av barn

– Det er beklagelig hvis fysioterapienhetene i kommuner og bydeler fraråder, …

Nytt nummer av Muskel&Skjelett

Muskel&Skjelett nr. 3/2019 er sendt ut til medlemmer og abonnenter.

Misfornøyd med ventetid hos fastlegen

Hver tredje pasient må vente mer enn to dager ved behov for å få time raskt, …

Paracetamol-salget øker

Totalt ble det solgt i underkant av 4,8 millioner reseptfrie pakninger med parac…

Hypermobile ledd

Hypermobile ledd er en tilstand der flere ledd kan bøyes/strekkes mer enn det s…

Behandling av Schlatters sykdom

Det er sannsynlig at Schlatters sykdom skyldes ufullstendig reparerte mikrofissu…

Ultralyd på frammarsj

– Ultralyd innen muskel- og skjelettdiagnostikk er på frammarsj, sier Jørn B…

Ledige plasser på primærkontaktkurs

Oslo, 14.-15. september. Kurs for primærkontakter når pasienten er 0-2 år.

Spørreskjema validert

Spørreskjema som kartlegger mestringstro på å komme tilbake til jobb etter ak…

Bekkensmerter skyldtes sarkoidose

Diagnostisering av tilstanden som ga plagene, krevde tverrfaglig tilnærming. Ar…

– Liten effekt av kirurgi ved brusk og korsbåndskade

Kirurgi hadde ingen effekt hos pasienter med leddbruskskade og en skade i det fr…

Marginal effekt av paracetamol mot artrose

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten p…

Spinal manipulasjon mot migrene

Systematisk oversiktsartikkel konkluderer med at spinal manipulasjon kan ha posi…

Utredning ved akutt svimmelhet

Legetidsskriftet med oversikt over målrettet diagnostisk tilnærming og enkle k…

Innfører pakkeforløp for muskel- og skjelettbehandling

Regjeringen foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire …

Vil ha felles kommunal journal

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til et forsprosjekt som skal utrede fel…

Lengre ventetid for somatiske helsetjenester på sykehus

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Det…

Freddy Kaltenborn (96) er død

– Det er med sorg at vi har mottatt meldingen om at en av manuellterapiens gr…

Se bilder på nett

Helsepersonell som rekvirerer bildediagnostikk kan nå få online-tilgang til bi…

Behandling av atraumatiske skuldersmerter

Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, har utarbeidet en veileder fo…

Behandling av lave korsryggsmerter

Smertestillende kan gi hodepine

1-2 prosent av befolkningen lider av hodepine forårsaket av overforbruk av smer…

Vant Muskel&Skjelett pris

Manuellterapeut Lars Skogvold fikk pris for studie om kronisk tensjonshodepine b…

Kjersti Gundersen «Årets manuellterapeut»

Manuellterapeuten fra Hamar fikk pris på helgens muskelskjelettseminar.

Skoliose: Manuellterapi er potensielt effektivt

Manuellterapi kan være effektivt som tillegg i behandlingen av ungdommer med sk…

– Dropp skulderoperasjoner

Et internasjonalt ekspertpanel mener operasjon av subakromialt smertesyndrom er …

Ung sangstjerne åpner seminar

Ung, oppadgående operastjerne åpner muskelskjelettseminaret!

Ny runde med autorisasjonsvurderinger

Flertall på Stortinget for å utrede autorisasjon av naprapater og osteopater.

Ny leder av helse- og omsorgskomiteen

Geir Jørgen Bekkevold, KrF, blir ny leder av Stortingets helse- og omsorgskomit…

Vil redusere langtidsfravær

Partene i arbeidslivet og regjeringen ved arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ha…

Gradert sykmelding gir kortere fravær

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og …

Det er aldri er for sent å øke muskelmassen

Svensk studie viser at folk over 70 år med muskelsvinn hadde god effekt av styr…

Øvelse kan forebygge vanlig idrettsskade

Styrkeøvelse kan nesten halvere lyskeskader i ballidretter.

Nytt nummer ute nå!

Årets siste utgave av tidsskriftet Muskel&Skjelett er ute nå.

En time trening i uken virker mot hodepine

Ny forskning viser at én time styrketrening i uken kan halvere dine smerter og …

Færre meniskoperasjoner

Nytt Helseatlas viser betydelig reduksjon i bruk av meniskkirurgi.

Dårlig balanse mellom arbeids- og privatliv øker muskelskjelettplager

Ny forskning fra STAMI viser sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskj…

Mer behandling, mindre arbeidsdeltakelse

Sykmeldte som fikk flere timer hos fysioterapeut og psykolog kom ikke raskere ti…

Knebehandling i utakt med forskningen

Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som sa…

Advarer mot Voltarol og Voltaren

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, ifølge da…

Færre knær opereres

Antallet kneoperasjoner går ned ved norske sykehus. Men ved private sykehus ute…

Tester kan ikke forutsi fotballskader

En helseundersøkelse blant fotballspillere i Qatar avdekket at nesten alle spil…

Skulderoperasjon uten effekt

Kirurgisk behandling av inneklemt skulder virket ikke bedre enn placebo.

Muskel- og skjelettlidelser på topp

Muskel- og skjelettsykdommer er vanligste årsak til sykefravær og uføretrygd,…

Liten effekt av psykologisk terapi

Studier viser at psykologisk terapi mot kroniske smerter har liten og kortvarig …

Kortfilm om bekkenleddsmerter

Youtubefilm fra FORMI gir kunnskap og råd om smerter i bekkenleddet.

Medikamentkutt reduserte hodepine

Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte u…

Nye markører for leddgikt

Lege Hilde Haugedal Nordal har kartlagt hvilke proteiner som reflekterer sykdoms…

Bekkenleddsmerter forklart av FORMI

Ny informasjonsfilm om bekkenleddsmerter bygger blant annet på forskning fra Fo…

Ny bok om TMD

Manuellterapeut Elisabeth Heggem Julsvoll er redaktør og hovedforfatter av ny b…

Krever oppmerksomhet om rygg

Ledende ryggforskere krever at muskel- og skjeletthelse, og rygghelse spesielt, …

Stabilt sykefravær

Muskel- og skjelettsykdommer er klart viktigste årsak til sykefravær.

Gro Camilla Riis er årets manuellterapeut

Under seminaret i Svolvær ble Gro Camilla Riis kåret til årets manuellterapeu…

Nytt æresmedlem i Manuellterapeutenes Servicekontor

Jostein Ellingsen ble under helgens seminar utnevnt til æresmedlem av Manuellte…

Sjekk ditt frikort

Første januar ble frikortsordningene under egenandelstak I og II automatisert. …

Arbeidsforhold som fører til muskel- og skjelettplager

Ny rapport fra STAMI ser på sammenhenger mellom fysisk-mekaniske belastninger p…

– Ibuprofen kan skade menns hormonsystem

Unge menn fikk hormonbalanse som 70-åringer , ifølge ny dansk-fransk forskning…

Større risiko for ryggsmerter for løpere med svake kjernemuskler

Ny studie viser at ryggsmerter etter løping kan reduseres ved statisk trening a…

Vil ikke forlenge IA-avtalen slik den er i dag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å forlenge avtalen …

Gener er ikke alt

Gener har betydning for ryggvondt. – Men gener har relativt liten gjennomslags…

Økt fare for ADHD ved langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet

Ny studie viser at bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dag…

– Mange pasienter har for stor tro på MR-funnene

Nesten halvparten av pasientene vil la seg operere kun basert på MR-funn, selv …

Behandling av karpaltunnelsyndrom

Manuellterapi er like effektivt som kirurgi i behandlingen av karpaltunnelsyndro…

En av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager

Forskere ved Oslo universitetssykehus og UiO ønsker å finne strategier for å …

Smerter i skuldre, nakke og/eller armer blant arbeidstakere

Norge ligger over EU-snittet når det gjelder muskelsmerter i skuldre, nakke og/…

Norge nær toppen i sykefravær blant gravide

STAMI melder at smerter i nakke, rygg og bekken er høyt oppe blant årsakene ti…

Vanligst med artrose i flere ledd

Ny norsk studie viser at en tredjedel av de som har artrose har det i flere ledd…