Furuset Senter Fysioterapi og Manuellterapi

Instituttet ble etablert 1999. I dag arbeider det to manuellterapeuter og en psykomotorisk fysioterapeut ved klinikken, alle med driftstilskudd/refusjonsavtale.

Klinikken holder til i Furuset senter, Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo.

Vi tilbyr:

  • Generell allmenn fysioterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Komplett fysikalsk lymfødembehandling
  • Gruppebehandling- Psykomotorisk
  • Mediyoga
  • Aktiv A-kurs

Manuellterapeut

Carl Are Simensen

Psykomotorisk fysioterapeut

Karin Holm

Manuellterapeut

Maria Krog