Category

Medlem

Ny takstforskrift

By Medlem

Forskriften gjelder for perioden 1. juli 2022-30. juni 2023. Kapittel II i takstforskriften inneholder oversikt over honorartakster og pasientenes egenandeler.

Last ned forskriften her… 

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en forenklet takstplakat og en prisliste over manuellterapitjenester som kan brukes til oppslag på venterom e.l. Prislisten er i redigerbart format, slik at den kan tilpasses lokale forhold.

Last ned: